Short hole ini cukup memberi tekanan untuk pemain ke tee box ada disisi sebuah danau besar dan green memotong miring fairway hingga ke sebuah sungai, apabila anda tidak biasa melakukan on disini, anda akan terjebak dimana sebelah kiri anda ada sungai sementara disebelah green ada bunker.